Monthly Archives: Maret 2013

Disebalik Doa, Ikhlas itu Indah

Keikhlasan itu indah, hati seseorang Muslim akan lapang, terasa terbang, tidak ada beban penilaian-penilaian, dan pengakuan-pengakuan, dan kesibukan membenarkan segala macam topeng, baik topeng batman dan ultraman, kerana ikhlas kita kerana Allah SWT yang membuat kehidupan dan segala sarananya itu terjadi, dan Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu-Nya.

Aktiviti apapun tanpa Basmallah, tanpa niat kerana Allah, tanpa cara yang di Syariatkan dalam Islam akan sia-sia. Doa yang tidak menyandarkan hati atas kebesaran Allah untuk kebaikan takdir kita adalah doa yang tempang, merasa ia berdoa tidak terkabul atas kesimpulan sendiri, berharap keinginan duniawi, bukannya keyakinan atas kebaikan doa yang kita panjatkan kepada yang maha baik, maka yang ada putus asa dan terhentinya aktiviti ibadah. Read the rest of this entry